Mlha vzniká obvykle kondenzací vodní páry v přízemní vrstvě vzduchu. Vzniká tehdy, poklesne-li teplota vzduchu pod teplotu rosného bodu. Podle způsobu, jakým dochází k ochlazování vzdušné masy, se rozlišuje několik druhů mlhy: radiační, advekční, frontální, mlhy způsobené člověkem či kombinací uvedených.

Podmínky pro vznik klasické radiační mlhy jako té z víkendu je kombinace nočního ochlazování vzduchu v přízemní vrstvě s vyzařovaným dlouhovlnným zářením z povrchu země. Tím se vzduch nasytí vodními parami a začne se objevovat známý neprůhledný opar.

Nutné je, aby ochlazování nebylo narušeno větrem, který by způsobil promíchávání silnější vrstvy vzduchu a nedošlo by tak k jejímu dostatečnému ochlazení. Mlha se tímto způsobem tvoří většinou v druhé polovině noci.