V současnosti na místě probíhá prořez náletových dřevin na železničním svahu v blízkosti silnice do Hýskova a v okolí tratě. Součástí je i příprava základu na podpůrnou zeď, která v úseku vyroste. Zabrání tak v budoucnu sesuvu kamenného podkladu tratě.

Řidiči by měli dbát na zvýšené opatrnosti při přejíždění všech přejezdů, které se na úseku nachází, protože po celém koridoru tratě pravidelně projíždějí drezíny a další pracovní stroje. Stejně tak asi na třísetmetrovým úseku podél tratě, kde je doprava svedena do jednoho pruhu a je řízena semafory.

Podle zadávací dokumentace zmizí z trati i bývalé závorářské pracoviště a někdejší strážní domek. „Cílem je provádět všechny práce na traťovém úseku uceleně s minimalizací omezení provozu, proto v rámci komplexní opravy dojde i k odstranění dvou dlouhodobě nevyužívaných objektů,“ uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.