Aktu se zúčastnilo vedení města a asi čtyři desítky lidí z řad veřejnosti. Dále pak zástupci Československé obce legionářské a okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu. Věnec k Pomníku padlých položili i skauti z berounského oddílu Radost a naděje.

Úvodního slova se ujala starostka Berouna Soňa Chalupová, která kromě jiného připomněla, že za 104 let existence Československa a posléze Česka občané žili svobodně pouhou menší polovinu. „V naší době máme tak štěstí žít v nejdelší epoše demokratického vývoje našeho státu. Ale možná máme tu smůlu, že jsme opět ohrožováni hegemonem, který se rozpíná na východ od nás,“ řekla Chalupová a dodala, že odehrávající se boje na Ukrajině se dějí i za naši svobodu.

Za Okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu promluvila Alena Mészárosová a připomněla legionáře, kteří v 1. světové válce bojovali na zahraničních frontách. Prvním z nich byl Josef Jonáš, příslušník roty Nazdar, jehož busta je k vidění v atriu berounské radnice. „Dovolte mi zmínit také příběh Josefa Liona, berounské občana a ruského legionáře. Do československých legií se přihlásil 23. června 1916 u Taškentu. Z první války se vrátil, v druhé už takové štěstí neměl. Nikdo neví, kde zůstal a kde zemřel,“ pronesla Mészárosová s tím, že Josef Lion bude medailí oceněn in memoriam později při jiné příležitosti.

Další oceněnou byla Svatava Drtinová, která jako bývalá ředitelka okresního archivu prací i ve svém volném čase dlouhodobě shromažďovala a zpracovávala archivní materiály pro různé účely včetně těch edukativních. Medaili získala za svůj celoživotní přínos v této oblasti.

Třetí vyznamenanou osobou byla Silvie Venzlová, která je dcerou Františka Urbana, jenž byl profesorem berounské obchodní akademie. „František Urban vypracoval plán na sabotáž na trati mezi Berounem a Srbskem jako odbojářskou akci v druhé světové válce. Opět jsou za tímto příběhem smutné osudy a utrpění několika rodin. Vyznamenání tak patří jeho dceři,“ uvedla Mészárosová. Protože oceněná v minulém roce zemřela, medaili převzal její manžel s dcerou.

Program hudebně doprovodila dechová hudební kapela Berouňačka a pěvecký sbor Slavoš, v jehož podání kromě českých lidových písní zazněla i česká státní hymna.