V současnosti místo začalo vibrovat životem. Probíhají námluvy kachny divoké. Na to z vrby uprostřed vodní plochy dohlíží konipas bílý. K rybníčku od lesa migruje ohrožená ropucha obecná, která v nejbližších dnech do vody naklade vajíčka, z kterých vzejde nová generace.

Úhlavním nepřítelem ropuchy je bohužel zatím člověk, ať už se jedná o motoristy či znečišťování přírody. Přitom jde o velmi užitečného tvora, který zkonzumuje značné množství škodlivých živočichů.

V současnosti v čele s předsedou Základní organizace Beroun Českého svazu ochránců přírody Emilem Šnaidaufuem probíhá záchranná akce tohoto ohroženého druhu.