Vstup se nachází ve skanzenu areálu lomu Mořina. Své brány otevírá návštěvníkům pouze jednou za rok. Turisté prohlížející si lomy Velká a Malá Amerika často ani netuší, že se pod jejich nohama nachází rozsáhlé bludiště chodeb, které je jednou z nejtajemnějších míst na Berounsku.

Jeskyňáři vyrazili skrze tak zvaný Budňanský překop na západ směrem k Malé Americe. Jedná se o chodbu, která byla vyražena mimo těžební ložisko a sloužila především jako dopravní spojení. Na ní navazují další odbočky do jednotlivých lomových lokalit, jako je například Lom Nová XII a Stará XII.

Se štolami se pojí i pověst o vojákovi wehrmachtu Hansu Hagenovi. Podle ní byl voják v lomovém území ke konci druhé světové války při ústupu nacistických vojsk zapomenut. Hagenovi tak nezbylo nic jiného než se před postupující spojeneckou armádou schovat v komplexu štol. Ve štolách se prý ukrýval několik let, až se z něj stal pochmurný stín, který splynul s temnotou tajemných chodeb.

Od té doby se traduje, že pokud někdo zazvoní na kovový gong, který dříve horníci používali ke zvukové signalizaci, jež se nachází na křižovatce u Hagenovi štoly, pro toho si duch mrtvého vojáka do roka a do dne přijde. Zájemce provedou po zdejších štolách členové spolku Hagen Mořina.