Průvodcem velice zajímavými místy byl Tomáš Makaj, právě jeden z autorů nové publikace. Jednotlivé zastávky se týkaly kapitol nové knihy.

Účastníci se zastavili nejprve u střelnice na Bahnech, kde byl podán výklad z její historie včetně popisu přírodních a majetkových poměrů do vzniku tohoto vojenského zařízení. Poté se prošlo pod Velkým Kamenem, kde byla zastávka na křižovatce s výhledem na kostel sv. Vavřince ve Strašicích. Zde všechny čekalo vyprávění o středověké a barokní krajině včetně výkladu komunikačních schémat v podobě úvozových cest. Na tuto tématiku navázala další zastávka u starých milířů, kterou zpestřily příběhy za života uhlířů.

U Padrťského potoka (dnešní Klabavy), vycháyka pokračovala po bývalé Strousbergově železnici k samotě Melmatěj. Samostatný příběh Strousberga přezdívaného „Král železnic“, byl vydal na celou knihu, ale výletníci se spokojili se stručným vyprávěním, které je dovedlo až k pověstem o vzniku Melmatěje. Zde umožnil majitel samoty pan Luděk Hůlka přechod přes posečenou louku a skupina se mohla podívat na tajemného Hejkala a tvrziště zaniklého hradu s názvem Vimberk. Tady všechny čekalo delší vyprávění týkající se středověké historie Brd a proběhu kolonizace.

Poté se pokračovalo kolem Loupežnické jámy k hospodě Na Benátkách, kde se konal křest knihy za přítomnosti zástupců Nakladatelství Starý Most a autorů Tomáše Makaje a fotografa Jaroslava Vogeltanze. Po křtu, kterému přihlíželi všichni účastníci, následovala autogramiáda a tak mnozí využili možnost si na místě knihu zakoupit a nechat si ji od autorů i podepsat.