Po přestrojení za tři biblické panovníky se děti vydaly do ulic a koledou „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám“ vybíraly do kasičky Charity příspěvky na pomoc lidem v nouzi. Dveře domů pak označily známým K + M + B 2022 v podobě nápisu křídou nebo „moderněji“ na samolepce.