Návštěvníci zhlédli několik vystoupení a ukázek šermu, hudební vystoupení souboru a v neposlední řadě si prohlédli areál zámku. Kromě toho všeho se mohli seznámit s některými řemesly. Na zámku bylo k dispozici i občerstvení a stánky s dobrotami i drobným zbožím.