„Město Beroun už vyhlašuje také nové termíny pro příští rok. Vítání občánků se v prvním pololetí roku 2018 uskuteční 6. února, 6. března, 24. dubna a 12. června. Na vybraný termín se již nyní mohou rodiče se svými miminky objednat na tel. čísle 311 654 151 – 152 nebo e-mailem: evidence@muberoun.cz, evidence2@muberoun.cz. Vítání nových občánků se uskuteční v obřadní síní berounské radnice.