Zástupci FISIAC poděkovali za podporu jejich akce. S aktivitami organizace se mohli seznámit i obyvatelé města. V městském kině se promítala videa, v hotelu Grand byla výstava obrazů, fotografií, ručních prací, zkrátka všeho, čím se železničáři ve volném čase zabývají.


Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů (FISAIC) byla založena na podnět Francie a Švýcarska západoevropskými železničáři již v roce 1952 s cílem organizovat a kultivovat zájmovou činnost železničářů ve volném čase jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Federace nyní sdružuje již 22 zemí Evropy. Kromě fotografování zahrnují aktivity FISAIC několik desítek dalších činností. Čeští železničáři jsou členy FISAIC od roku 1992.