Podkoroví školy nyní nabízí útulnou studijní a odpočinková zónu s knihovnou. „Žáci se zde mohou připravovat na vyučování či trávit volný čas. Místnost bude sloužit i k pořádání besídek a jako učebna pro literární výchovu,“ řekl ředitel školy Jiří Veverka.

Při pracích se myslelo i na umývárnu a záchody. „V rámci těchto prací sociální zařízení prošla kompletní rekonstrukcí, kdy se vyměnilo prakticky veškeré zařízení. Ve škole se vybudoval i bezbariérových záchod,“ dodal ředitel.

Dalšími úpravami prošla i učebna výpočetní techniky. Kromě využití kompletně nového hardwarového vybavení se lze například naučit principy 3D tisku. „Učebnu tak máme připravenou i pro plánovanou výuku ICT, tedy informačních a komunikačních technologií,“ doplnil Jiří Veverka.

Navíc se mohou žáci těšit na spoustu nových edukačních zařízení na výuku fyziky či chemie. „Ve své podstatě máme nyní vytvořené výborné podmínky pro práci v oblasti přírodních věd, protože máme nové vybavené učebny fyziky a chemické laboratoře,“ zminil.

Jmenovitě ke studiu přírodních věd žáci dostali výukovou sadu pro komplexní výuku obnovitelných zdrojů, žákovskou soupravu elektrochemie, kufřík nanotechnologie, sadu pro pokusy s vakuem, kufřík mechanika, sadu s mikrovědou, Crownův hranol, reostat, prostorová digestoř, interaktivní dotykový panel na pylonu s křídly a ozvučením a výukovou stavebnici pro intuitivní a názornou programovací aplikaci.

V sobotu 4. září bylo v rámci dětského dne představeno i multifunkční sportovní hřiště, které během léta vyrostlo v areálu školy. Děti si zde v rámci tělocviku či volného času budou moct zahrát řadu míčových her, jako je malá kopaná, volejbal, nohejbal či tenis a basketbal.

Fotogalerie: Slavnostní otevření nového multifunkčního hřiště Základní školy T. G. Masaryka v Komárově

Hřiště poslouží i k oblíbené přehazované a kondičnímu cvičení. „Jde o výborné podmínky pro realizaci tělesné výchovy a sportu a to jak ve výuce, tak i ve volném čase,“ dodal ředitel s tím, že s novým hřištěm se budou zakládat i sportovní kroužky.

„Se vším jsme velice spokojeni i proto, že se také podařilo vylepšit zázemí učitelů včetně sociálních zařízení a zvětšil se prostor sborovny. Za vše jsme velmi rádi a moc děkujeme městysu Komárov a všem lidem, kteří se na projektech podíleli,“ doplnil Jiří Veverka.

Investice do komárovské školy vyšly celkově na 21,3 milionu korun. Z toho částku pokryly dotace v hodnotě 12,3 milionu korun. Dotaci v hodnotě 7,3 milionu korun poskytlo Ministerstvo financí ČR, MAS Brdy pomohlo s dvěma podporami v celkové hodnotě 2,14 milionu korun, prvním případě šlo o 1,6 milionu a v druhém o 540 tisíc korun. V neposední řadě pomohlo i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR s 2,7 miliony korun.