„Vytěžený vápenec například dodáváme i pro odsíření uhelných elektráren skupiny ČEZ, pod níž z 51% spadáme,“ upřesnil vedoucí provozu lomu František Frolík. Čili prakticky nic, co se v lomu vytěží, nepřijde na zmar.

„V lomu se těží za pomoci odstřelů a získaná surovina je prostřednictvím pasových rypadel dopravována na nákladní Tatry, které surovinu vozí do čelisťového drtiče, kde je materiál dále zpracováván na technologických linkách,“ objasnil provozní postup Frolík.

Ilustrační foto.
Na opravu asfaltu po budování kanalizace připlatí obcím kraj

K lomu se dá poměrně dobře přiblížit, přesto je zvědavcům a turistům doporučováno se v okolí pohybovat s opatrností a určitě se nepokusit vstupovat na lomové území. „Lom je obecně nebezpečné pracoviště, je oplocený a platí zde zákaz vstupu. Nebezpečí hlavně spočívá v možném pádu z jednotlivých těžebních pater a hrozí i zranění pádem uvolněného materiálu,“ vysvětluje Frolík.