„Vytěžený vápenec například dodáváme i pro odsíření uhelných elektráren skupiny ČEZ, pod níž z 51% spadáme,“ upřesnil vedoucí provozu lomu František Frolík. Čili prakticky nic, co se v lomu vytěží, nepřijde na zmar.

„V lomu se těží za pomoci odstřelů a získaná surovina je prostřednictvím pasových rypadel dopravována na nákladní Tatry, které surovinu vozí do čelisťového drtiče, kde je materiál dále zpracováván na technologických linkách,“ objasnil provozní postup Frolík.

K lomu se dá poměrně dobře přiblížit, přesto je zvědavcům a turistům doporučováno se v okolí pohybovat s opatrností a určitě se nepokusit vstupovat na lomové území. „Lom je obecně nebezpečné pracoviště, je oplocený a platí zde zákaz vstupu. Nebezpečí hlavně spočívá v možném pádu z jednotlivých těžebních pater a hrozí i zranění pádem uvolněného materiálu,“ vysvětluje Frolík.