Po celý den byl připraven bohatý program, který započal zábavným dopolednem na farní zahradě. Tam na děti čekal skákací hrad, různé hry, soutěže a kreslení. Přítomní návštěvníci si rádi prohlédli výstavu dětských prací na téma A to je ta krásná země.

Celé hravé dopoledne zakončila pohádka o třech čunících, kterou si pro děti připravil rakovnický loutkářský spolek Před branou. Ve dvanáct hodin Světlušky zazvonily poledne na zvon Pravda vítězí a odpolední program byl zahájen průvodem k pomníku obětí první a druhé světové války, kde účastníci zapálili svíčky, položili květiny a uctili památku padlých.

Na tři desítky posluchačů si udělalo čas a přišlo na přednášku Miroslava Houšky na téma velice blízké nedávnému výročí svaté Ludmily. Hovořilo se i o neznámých husitských bitvách.

V patnáct hodin byla za varhanního doprovodu Stanislava Duška zahájena bohoslužba zpěvem české státní hymny. Tu se svátostí křtu vedl pražský biskup Davida Tonzar spolu s vikářkou Růženou Adamovou. Velice příjemný byl také pěvecký vstup Adama Fialy.

Odpolední program zakončily svým divadelním představením děti z dětského centra Světlušky O kněžně Ludmile a básní Příběh poutníka. Podvečer vyvrcholil posezením při kytaře a zpěvu se Zdeňkem Turkem.