Zámek byl původně založen jako tvrz v roce 1195. „Jde o Liteň číslo popisné 1 a je to nejstarší budova obce,“ přibližuje Ivana Leidlová, která je zároveň ředitelkou spolku.

K nejvýznamnějším obdobím této feudální stavby je často skloňována druhá polovina 19. století. Tehdy areál zámku koupila rodina Daubků, která se zde usadila. „Jednalo se o významný průmyslnický a šlechtický rod, který měl v zámku své sídlo a v okolí postavil například pivovar či lihovar,“ říká Ivana Leidlová.

Jde tak o důležitou éru, kdy se místo stalo centrem společenského a kulturního života a místem setkávání významných kulturních i politických osobností. „Mimo jiné se rod Daubků stal jedním ze sedmi zakladatelů Národního divadla. A na to konto sem zvali různé umělce, jako byl například Josef Václav Myslbek, František Ženíšek či Josef a Quido Mánesovi, které zde nechávali žít a tvořit."

Zámek si prošel jak tímto obdobím rozkvětu, tak ale i úpadku. Především pak po válce od roku 1948 byl po vyvlastnění pod správou komunistického režimu. Budova nejdříve sloužila jako státní statek a poté zde vzniklo střední odborné učiliště. A především pak během této doby interiér zámku utrpěl řadu neodborných zásahů. Po pádu režimu byl ve velmi zdevastovaném stavu v restituci navrácen rodině Daubkových.

Od roku 2012 celý areál vlastní právě rodina Leidlových, která se jej postupně snaží dávat dohromady. V zámeckém areálu se pravidelně pořádají různé kulturní akce. Například již desátým rokem se zde uskuteční Festival Jarmily Novotné, bývalé významné české sopranistky, která se do rodiny Daubků přivdala. „Její život je tak s tímto místem úzce provázán,“ říká ředitelka Ivana Leidlová.

V areálu se vrátili i k původní tradici, kdy formou různých setkání a workshopů podporují mladé a umělce z oblasti hudby, architektury, filmu, vizuální kultury a přírodních věd.