Vystavenou kolekci maleb a grafik, které vznikaly především v posledních dvou letech, si mohou zájemci prohlédnout denně kromě pondělí od 10 hodin. Hlavním tématem všech děl je hudba a muzikanti.´

„Nakreslit nebo namalovat hudbu je zřejmě tak trochu nesmysl, přesto se o to pokouším. Snažím se tím alespoň vizuálně zprostředkovat tu úžasnou náladu a atmosféru, kterou ve mně především živě hraná muzika vyvolává. Pro výtvarné zpracování jsem si vybral některé své letité hudební ikony a miláčky. To vše jako poctu jim a s velkým obdivem k jejich hře, která když se to opravdu umí, vypadá tak jednoduše a samozřejmě," vysvětlil šedesátiletý malíř.
Jilemnický rodák Rudolf Mach vystudoval Lidovou školu umění u profesora Herinka a Fakultu architektury ČVUT v Praze u profesora Paroubka.

Od začátku své profesní dráhy ve své tvorbě přebíhá mezi různorodými činnostmi architekta a volnou výtvarnou tvorbou. V posledních letech čím dál tím více převažuje ryze umělecká výtvarná činnost. Nejčastěji používanou technikou je klasická malba, v menší míře i grafika, kresba nebo plastika.

Malíř prezentoval svá díla na několika samostatných i společných výstavách v Čechách a Itálii, především na pravidelných bienále tvůrčí skupiny výtvarníků ÚHA. Svými pracemi je zastoupen v soukromých sbírkách i veřejných prostorech u nás i v zahraničí.

„V Berouně vystavuji poprvé a zatím k tomuto městu nemám ani žádný bližší vztah. Městská galerie se mi líbí, nabízí pěkné, dobře zrekonstruované prostory, jen by si zasloužily klimatizaci," vysvětlil Rudolf Mach, který letos ještě chystá menší výstavu v pražské Lucerně.

TEXT: KAREL SOUČEK