Vyškolený pracovník bude kontaktovat vytipované jedince z Berouna, Hořovic, Chaloupek, Litně a Nižbora.

Výzkum začíná právě nyní a končí v březnu příštího roku.

„Abyste se mohli bez obav a bezplatně zeptat na vše, co Vás o výzkumu zajímá, byla zřízena Zelená linka. Tato linka bude sloužit především jako podpora účastníkům výzkumu a její provoz byl zahájen 1. 8. 2011. Číslo Zelené linky PIAAC je 800 800 878,“ uvedla mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.

Výběr občanů, kteří budou požádáni o účast ve výzkumu, probíhal zcela náhodně. „Je velmi důležité, aby se lidé, kteří budou osloveni, výzkumu zúčastnili, neboť každý oslovený zastupuje tisíce dalších dospělých po celé české republice a podle mezinárodních pravidel výzkumu nemůže být nikým nahrazen,“ dodala Pavla Švédová.

Šetření v domácnostech bude probíhat tazatelsky. Administrace bude provedena prostřednictvím přenosných počítačů.
Do tohoto výzkumu se zapojilo dalších 24 zemí. Z výsledků se dozvíme, jestli jsou občané naší republiky schopni obstát v mezinárodní konkurenci, porovná zkušenosti a zdatnost řady skupin.