Jedním z požadavkům bylo zkrocení nákladní dopravy. Podle obyvatelů řidiči kamionů nedodržují předepsanou rychlost, obyvatelé si přejí zpomalovací retardéry a opravu silnice u kapličky. Dalším investičním požadavkem potom byla přístavba mateřské školky, jelikož se do ní nevejdou všechny suchomastské děti.

Obyvatelé také navrhovali vybudovat lávku u rybníka k jednotě a molo pro koupání. Vedle toho si přáli vybudování chodníku u Poluků kvůli bezpečnosti chodců. Co se týká investic, stěžovali si na fakt, že rozhlas v obci není dobře slyšet.

Řada návrhů směřovala i do oblasti společenského života. Lidé si přejí společenskou místnost, kde by se mohli občané setkávat a pořádat různé události; další si přejí podporu činností spolků v obci. Velkým tématem v řadě obcí je i fakt, že chybí dětský i obvodní lékař; to byla další připomínka obyvatelů Suchomast.

Kromě toho si lidé přáli i udělovat čestné medaile občanům Suchomast; dalším návrhem bylo zlepšit mezilidské vztahy v obci.