Kontaktovali kvůli tomu několikrát Městský úřad v Berouně a nakonec se jedna 
z obyvatelek ulice Na Hrázi obrátila i na redakci Berounského deníku.

„V září loňského roku komise pro dopravu navrhla zrušení obytné zóny. Poslední jednání z 25. února 2015 se komise jednoznačně vyjádřila pro zrušení obytné zóny a toto rozhodnutí tímto bylo odklepnuto. V zásadě jsme se doteď nedozvěděli, z jakého důvodu se obytná zóna zrušila. Dle informací z odboru dopravy je to kvůli stavebním úpravám a technicky nevyhovujícím podmínkám, které tato lokalita po odborném posouzení nesplňuje," konstatuje obyvatelka ulice Na Hrázi Petra Fenclová.

Zároveň upozornila, jak je možné, že od roku 1998, kdy vyšla vyhláška Ministerstva dopravy Navrhování obytných a pěších zón, nebyl Odbor dopravy města Berouna s radnicí a odbor stavební schopen tyto podmínky vyhlášky v plném rozsahu zajistit? „Celých 17 let platí vyhláška a po celou tuto dobu se radnice a odbor dopravy nezajímal o stav této obytné zóny? Z tohoto faktu následně vyplývá, proč odbor dopravy a dopravní komise raději urychleně tuto obytnou zónu ruší 
a nahrazuje, zde pro tuto lokalitu dopravní značení přednost zprava," dodává Petra Fenclová.

Podle ní by ale pro splnění nevyhovujících podmínek pro obytnou zónu stačilo málo 
a rozhodně méně, než co je nutné zajistit nyní v současném stavu komunikace.⋌

„Nyní je ulice Na Hrázi a U Přívozu běžnou komunikací s povolenou rychlostí 50 km/h, a proto je nutné dle zákona v celé délce vytvořit chodníky pro chodce, doplnit nedostačující veřejné osvětlení a v neposlední řadě naprojektovat a dopravně označit cyklistickou stezku. Což by nebylo nutné v případě ponechání obytné zóny!

Cyklistická stezka byla koncipována přes obytnou zónu Na Hrázi s využitím peněz z fondů Evropské unie," dodala Petra Fenclová. Podle ní existuje hned několik důvodů, proč měla být obytná zóna v této lokalitě zachována. „V zásadě jde o zklidněný a ojedinělý prostor v Berouně, podél řeky Berounky, vhodný pro rekreaci a aktivní odpočinek. Nepochopili jsme, proč město tuto příjemnou lokalitu nezohledňuje ve svém rozhodování," míní Petra Fenclová.

Místo je podle zdejších obyvatel využíváno na procházky v klidném a bezpečnějším prostředí, které využívají i turisté, kteří pobývají v kempu Na Hrázi, a kteří často využívají polovinu nebo celou vozovku, tak jak je v OZ možné. Bydlí zde velmi mnoho rodin s malými dětmi. „Ulici Na Hrázi využívají dále cyklisté, běžci na své tréninky i místní obyvatelé pro venčení svých pejsků," dodala Petra Fenclová.

O vysvětlení, proč byla zrušena obytná zóna a jaký bude další postup města i v otázce cyklostezky, jsme požádali vedoucího odboru dopravy Miroslava Jerlinga: „Součástí obytné zóny musí být stavební opatření zajišťující zklidnění dopravy a důsledné vyřešení potřebných odstavných a parkovacích ploch a garáží pro obyvatele a návštěvníky obytné zóny, buď přímo v zóně, nebo v co nejmenší docházkové vzdálenosti." Velmi také podle jeho slov záleží na velikosti obytné zóny, protože příliš dlouhá obytná zóna nepřispívá k bezpečnosti v obytné zóně. „Řidič je totiž ochoten tolerovat omezení rychlosti svého pohybu ve prospěch pěšího provozu a hry dětí pouze po určitou dobu. Po této době začne podvědomě převládat snaha o zrychlení jízdy a z ní plynoucí menší ohleduplnost a riskantnější jízda. Doba jízdy do nejvzdálenější části obytné zóny by proto neměla být delší než 1 minuta. Velikost obytné zóny by proto měla být taková, aby výjezd na komunikaci s vyšší dovolenou rychlostí jízdy nebyl z žádného místa v obytné zóně vzdálen víc než 300 m. V případě OZ Na Hrázi není splněn ani jeden z výše uvedených požadavků," říká Miroslav Jerling.

Místo značky obytné zóny vyrostly v ulici nové značky přednosti zprava. „Jak jistě víte, Město Beroun již před více než jedním rokem rozhodlo o postupném zavádění tzv. přednosti vozidel přijíždějících na křižovatku zprava v lokalitách místních komunikací s obytnou zástavbou (lokality rodinných domů, obytných domů i smíšené).

Přínosem tohoto opatření mělo být celkové zklidnění a zpomalení dopravy na místních komunikacích, což můžeme konstatovat, že se podařilo," dodal Miroslav Jerling s tím, že i odborníci se shodují, že takové řešení je bezpečnější a údaje o dopravní nehodovosti to potvrzují.

A šéf odboru dopravy reagoval i na zmíněnou cyklostezku: „Na místní komunikaci Na Hrázi dosud nebyla žádná cyklostezka vybudována. Je zde značena jen cyklotrasa. Cyklotrasy jsou dle pravidel značeny na veřejných komunikacích a cyklisté je používají společně s vozidly za běžného provozu. V souvislosti se zrušením obytné zóny v této ulici nedošlo ke zmaření investic EU na cyklostezky," dodal M. Jerling.