„Prostřednictvím Dětského klubu chceme zajistit bezpečnou péči o děti v době, kdy jejich rodiče potřebují chodit do práce. Otevřen bude v pracovních dnech od půl jedné odpoledne do šesti večer a v případě zájmu rodičů také ráno od sedmi do osmi hodin. Ve dnech ředitelského volna nebo o kratších prázdninách bude klub otevřen od sedmi ráno do pěti hodin odpoledne,“ uvedla ředitelka Domečku Hořovice Vladimíra Šlosarová.

A co se týče Králova Dvora, provoz Dětského klubu se nebude nijak lišit od chodu školní družiny, a budou ho moct navštěvovat i žáci vyšších ročníků prvního stupně. Družina je primárně určena pro žáky prvních až třetích ročníků a její kapacita je dvě stě deset dětí. Dětský klub bude zpočátku moci navštěvovat třicet žáků ze čtvrtých ročníků.

Domeček Hořovice získal na projekt dotaci od Operačního programu Zaměstnanost. Projekt v obou školách poběží od 1. ledna a skončí 31. prosince 2022. Poplatek za umístění dítěte v klubu je stejný jako platba za školní družinu, a sice dvě stě korun za měsíc.