Za kubík vodného lidé zaplatí 53,36 koruny a za stočné 42,55 koruny. Průměrná roční spotřeba vody zákazníků s regionální cenou je 31 kubíků. Platba za vodné a stočné představuje při průměrné spotřebě méně než 9 korun s DPH na osobu za jeden den. Tomu odpovídají náklady ve výši zhruba 2975 korun na osobu za rok. Což je 248 korun za měsíc.

Zástupci měst Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák vše kolem zvýšení cen vodného a stočného projednali na schůzce hlavních akcionářů společnosti VaK Beroun. Hlavními tématy tohoto společného jednání byly ceny vodného a stočného, ale i investice na rok 2018.

Podle očekávání vodohospodářů se zvýšila cena vody nakupované z Prahy. Berounští vodohospodáři se na tuto změnu podle ředitele společnosti Vak Beroun Jiřího Paula dobře připravili. „Ačkoli se cena pražské vody zvedá o téměř 1,4 koruny za jeden metr krychlový, regionální cena vody pro Berounsko a Hořovicko se zdraží jen o 35 haléřů. A to navíc v příštím roce vlivem inflace porostou i další náklady,“ uvedl ředitel společnosti VaK Jiří Paul. Jak je možné čelit takovému cenovému skoku?

„V mnoha položkách se nám daří šetřit náklady nebo je alespoň nezvyšovat. Zásadní vliv na to mají investice do obnovy, které snižují potřebu oprav a zvyšují hospodárnost provozu,“ upozornil Jiří Paul.

Vodovody a kanalizace Beroun dokončily v letošním roce několik rozsáhlých investic. Zrekonstruovali vodojem v Berouně, Loděnici a Jinočanech. Mají za sebou také výměnu vodovodu pro největší berounské sídliště a rozšíření čistírny odpadních vod v Žebráku. V Hořovicích se do poslední etapy dostává komplexní řešení odvádění vod z lokality Stareč, se kterým souvisí řada investic celkem za více než 50 milionů korun. V investicích do obnovy technologie chtějí berounští vodohospodáři pokračovat i v dalších letech.

Bude pokračovat postupná obnova technologie na dvou největších čistírnách v regionu, a to v Berouně a v Hořovicích. Tyto i další investice se promítají nejvíce do úpravy regionálního stočného pro příští rok. To podraží o 95 haléřů. „Všichni zdražují ale v práci mi nikdo nepřidá ani korunu. Rok od roku mám tak méně a méně. Během pár měsíců neuvěřitelně podražily základní potraviny. Takhle si růst ekonomiky nepředstavuji,“ poznamenala Kristýna Potůčková.

Podle starosty Berouna Ivana Kůse je sice každé zvýšení nákladů pro občany nepříjemné, ale i v tomto roce odpovídá dlouhodobé strategii, na které se akcionáři dohodli. „ Bez obnovy majetku bychom zanechali po sobě dluh, který by za nás splácely budoucí generace,“ říká starosta Berouna a zároveň oceňuje snahu vodohospodářů o úsporu nákladů.

Výsledná cena regionálního stočného, což je pro rok 2018 42,55 korun za kubík odpadní vody, podle vodohospodářů patří k nejnižším v regionu. „Proč tomu tak je? U malých čistíren odpadních vod, které byly postaveny z evropských dotací, se totiž dramaticky projevuje povinná tvorba rezervy na obnovu, kterou pečlivě hlídá státní fond pro životní prostředí,“ upřesnil Jiří Paul. V regionální ceně se investuje postupně a dlouhodobě. Navíc je na dvanáct čistíren zahrnutých do regionální ceny připojeno téměř 50 tisíc obyvatel a řada velkých podniků. „S tím se malé obce nemohou srovnávat,“ konstatoval ředitel Vaku Beroun.

Podle statistiky má být průměrná spotřeba tří členné domácnosti 93 kubíků vody za rok, a to při denní spotřebě 85 listrů na osobu.

Vodné 53,36 Kč/m3
Stočné 43,55 Kč/m3
Celkem 95,91 Kč/m3