Stal se jím Ludvík Polya. V této funkci tak nahradil Martinu Holotínovou. „Jednačtyřicetiletý Ludvík Polya, který zvítězil ve výběrovém řízení, pochází z Berouna. Naposledy pracoval ve funkci úsekového technika provozního střediska Beroun státního podniku Povodí Vltavy, závod Berounka.

Tam měl na starosti právě investiční akce a opravy, veškerou agendu pro úsek Zvíkovec – Černošice, majetek, ale i řešení krizových situací například povodní," uvedla mluvčí radnice Pavla Švédová. Ludvík Polya s Berounem spolupracoval na několika projektech, například na výstavbě cyklostezky, lávky nebo Městského plaveckého areálu.