Je však třeba rozlišovat intenzitu sucha v povrchové vrstvě (0 – 40 centimetrů) a v hlubší vrstvě (40 – 100 centimetrů), upozorňují experti. Zatímco v povrchové vrstvě by se situace nemusela zdát až tak špatná, v hlubší vrstvě můžeme hovořit až o extrémním suchu. Zde ale Berounsko nevybočuje nijak od zbytku Středočeského kraje, potažmo celé republiky.

„Nyní sledujeme na většině území horší stav vegetace. Je nadále otevřené, jaké budou finální dopady na vegetaci, nicméně aktuální prognózy výnosů svědčí o větších než původně očekávaných propadech výnosů u řepky, pšenice ozimé a ječmene jarního a potenciálně i dalších plodin,“ uvedli odborníci na sucho.

Podle dlouhodobého výhledu meteorologů by mohly přijít teploty i srážky průměrné, nepředpokládají žádné větší výkyvy. „Do konce druhé dekády srpna je cca desetiprocentní pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů, tj. řepařské a kukuřičné oblasti Čech,“ podotkli lidé z týmu Intersucho.