Tradiční podzimní sběr se uskuteční tuto sobotu 20. října. Kontejnery budou přistaveny po městě v následujících časech:

8 – 10 hodin: Brdatka – u rybníka, Zdejcina, Jarov, Velké sídliště – parkoviště v Košťálkově ulici

9 – 11 hodin: Závodí – Na Hrázi, Brožíkova u nádraží ČD, Zavadilka – Želivského, Jeronýmova

11 – 13 hodin: Závodí – Jiráskova, Na Veselou, Chmelenského – Křížkovského, Velké sídliště – Kubátova

12 – 14 hodin: Závodí – Karlova – pod dálničním mostem, Sadová – u restaurace U Kropáčů, Hostím, Lištice

14 – 16 hodin: Černý vršek – Dukelská, Kollárova – Chmelenského, Závodí – Mařákova – pod dálničním mostem

15 – 17 hodin: Pod Studánkou – u hasičů, Karly Machové – u parkoviště.

Při ukládání odpadu je nutné dbát na pokyny obsluhy. V rámci této akce se nebude sbírat nebezpečný odpad, pneumatiky, autobaterie, elektronická zařízení, chladničky, barvy a podobné materiály. Tento odpad mohou obyvatelé odložit ve sběrném EKO–dvoře v objektu Technických služeb Beroun ve Viničné ulici. Provozní doba je tu od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 13 hodin.