Komunální služby Hořovice společně s Městským úřadem Hořovice uvádějí do provozu kompostárnu na zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Kompostárna je umístěna v prostorách skládky Hrádek v Hořovicích. Na zakoupení nádob pro umístění biologického odpadu získali představitelé Hořovic dotaci od Středočeského kraje. Nádoby obdrží všechny nemovitosti s popisným číslem do konce ledna. Cena svozu biologického odpadu je součástí poplatku za odvoz komunálního odpadu. V případě jakýchkoliv dotazů se mohou občané informovat na Městském úřadu Hořovice.