„Kapacita našich základních škol je velmi omezená. V blízké době dojde k tomu, že nebudeme moci přijímat všechny žáky z okolních obcí, protože primárně musíme naplnit zákonnou povinnost vůči našim obyvatelům,“ uvedla na webu města starostka Soňa Chalupová.

Ve čtvrtek 11. března se tedy zástupci dotčených obcí opět sešli s představiteli Berouna, aby učinili další krok, který by vedl k dohodě, za jakých podmínek budou děti bez trvalého pobytu v Berouně do městských škol umísťovány v následujícím školním roce. Obcím byl předložen návrh, aby za každého svého žáka platily Berounu přes třicet tisíc korun za rok. Problém se konkrétně dotýká obcí Hýskov, Chyňava, Karlštejn, Koněprusy, Nižbor, Srbsko, Svatá, Tetín, Trubín, Trubská, Vráž, Železná a Měňany.

„Smlouvy o spolupráci mezi obcemi a naším městem ještě podepsané nejsou. Výše příspěvku je schválena Radou města a činí 32 tisíc korun za žáka. Přičemž tyto finanční prostředky budou využity na investice (výstavby, rekonstrukce) do berounských základních škol,“ potvrdil místostarosta Berouna Dušan Tomčo, který má školství v gesci.

Deník všechny dotčené obce oslovil, aby zjistil jejich názor.

Nesouhlasné stanovisko vyjádřila například starostka Srbska Svatava Biskupová. „Tato ‚Smlouva’ nevychází z žádné jasné kalkulace, nevíme tedy, jak k takové částce Beroun přišel. Proto s ní nesouhlasíme. Při dalším jednání nám bylo sděleno, že peníze budou použity na investice do školství – počítá se s budováním nové základní školy,“ vysvětlila starostka.

Reagoval i Vojtěch Hrdlička za Tetín, který je předsedou pracovní skupiny pro vnější vztahy. „Tato dohoda v předložené podobě je pro obec Tetín zcela nepřijatelná. Hledáme ale společně s dalšími obcemi v okolí Berouna řešení, které by bylo pro všechny akceptovatelné,“ podotkl Hrdlička.

Starostovi Karlštejna Petru Rampasovi se například nelíbí, jak byl návrh vytvořen. „Vadí mi, že dohodu připravila pouze jedna strana,“ řekl.

„Samozřejmě se nám to nelíbí. My jsme neplatili nic a najednou máme platit 32 tisíc korun na žáka, a ještě na dobu neurčitou?“ nezamlouvá se návrh ani starostovi Měňan Petru Pospíšilovi.

Všechny obce nicméně požadavek Berouna chápou a zůstávají otevřeny konstruktivním jednáním, protože se tento problém musí společnými silami vyřešit. A to i z důvodu, že obce mají podle zákona povinnost zajistit vzdělání dětí, kteří v ní bydlí. Proto se obce mezi sebou domluvily a podepsaly memorandum o zřízení pracovní skupiny, která bude reprezentovat jejich kolektivní cíl. Vedením skupiny byl pověřen místostarosta městyse Karlštejn Petr Weber.

Ten Deníku zaslal společné vyjádření. V něm je jednoznačně vysloven nesouhlas s předloženým návrhem a jasné odmítnutí hradit Berounu příspěvek v této výši. Obce zároveň požadují vysvětlení, jak Rada města k této částce přišla.

„Požadujeme vysvětlení mechanismu výpočtu výše navrhovaného příspěvku a garanci umístění žáků dotčených obcí na berounských školách s tím, že našim cílem je nalezení koncepčního řešení školské problematiky na Berounsku vzhledem k racionálnímu a odpovědnému nakládání s veřejnými finančními prostředky,“ píše se ve zprávě.

Skupina nyní pracuje na protinávrhu, který bude v nejbližší době Berounu předložen. Jeho cílem je nalézt řešení.