Od středy platí u obou nemocnic, které mají společného majitele, omezený vstup. U Nemocnice Hořovice je to pouze bočním vchodem u centrálního příjmu. Zde je rovněž umístěna termokamera určená pro záchyt pacientů s teplotou.

„V Rehabilitační nemocnici Beroun zůstává triážní stan pro kontrolu vstupujících pacientů, doprovodu i návštěv. Pro urychlení vstupu do areálu nemocnice je možné využít elektronickou aplikaci Akeso eTriáž, díky které si připravíte veškeré podklady pro povolení vstupu do areálu nemocnice předem,“ řekla mluvčí nemocnic Petra Horáková.

Od středy platí u obou nemocnic rovněž zákaz návštěv, a to na všech odděleních. Výjimka se vztahuje na přítomnost jedné osoby u porodu, pro ohlášené návštěvy otců či jiné osoby ve společném soužití na oddělení šestinedělní mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou, a to v počtu jedna osoba u matky. Doprovod v podobě jedné osoby je pak povolen jen u dětí, imobilních nebo nesvéprávných osob jdoucích na vyšetření, ošetření nebo k hospitalizaci.

„I u výjimek z návštěv a doprovodů platí zákaz vstupu, pokud tato osoba bude mít teplotu, kašel nebo jiné příznaky respiračního onemocnění či bude v karanténě,“ dodala mluvčí Petra Horáková.