Pracovní cesta do amerického státu Louisiana čeká za týden berounského starostu Jiřího Bessera. Cílem návštěvy je výměna zkušeností z oblasti protipovodňové ochrany a její praktický nácvik. Na otázku proč má americká strana takový zájem právě o zkušenosti našeho města, Berouna existuje podle starosty jednoduchá odpověď.

„První povodně jsem jako starosta zažil v roce 1995 a v té době jsme neměli vůbec žádný městský povodňový plán jako téměř nikdo v republice. Ten jsme začali zpracovávat o dva roky později, kdy byly velké povodně na Moravě, a v roce 2002 nám byl plně k dispozici. Zároveň jsme vyzývali občany, aby si zpracovávali svůj vlastní povodňový plán nemovitosti. Mimo jiné se město Beroun stalo správním územím třetího stupně, a tak máme povodňový plán týkající se oblasti od Chodouně po Beroun a od Žloukovic po Hlásnou Třebaň,“ vysvětlil starosta Berouna Jiří Besser, podle kterého se město navíc dokázalo vypořádat s následky povodně v roce 2002 opravdu dobře.

Americkou stranu bude zajímat také informování obyvatelstva před povodní, ale i při ní, a to formou automatického vyrozumívacího systému, a řada preventivních opatření. „Sem patří systém zpětných kanalizačních klapek, které by měly velkou vodu oddálit asi o deset hodin, a menším povodním zabránit úplně. Dále je to matematický povodňový model, který na počítači ukazuje, kdy a v kolik hodin by se zaplavilo konkrétní území,“ popsal Jiří Besser.

Členy delegace budou kromě berounského starosty i starostové obcí Zálezlice a Troubky. Ti budou cvičit se svými povodňovými komisemi na dálku a výstupy z jejich činností budou nakonec prezentovány na tiskové konferenci v Louisianě. Pracovní cesty se dále zúčastní mimo jiných i prezident České protipovodňové asociace Jan Papež a viceprezident Josef Piták.