Ve společném projektu se Povodí Vltavy, město Hořovice a Středočeský kraj měly podělit o rekonstrukci opěrné zdi u Červeného potoka, přilehlého chodníku a komunikace. Povodí Vltavy dokončilo úpravu zdi v únoru a Hořovičtí upravili chodník v polovině loňského roku. Na opravu silnice již nedošlo. Statický posudek ukázal daleko větší poškození komunikace, než se původně předpokládalo. Tím se celá společná akce přesunula na letošní rok. 

Už v loňském roce Hořovičtí vyslovili pochybnosti nad bezpečností zmiňovaného úseku. Pro urychlení dokončení akce na sebe převzali vypracování společného projektu. „Odkládání opravy Tyršovy ulice prodlužuje dobu ohrožení,“ upozornil starosta Hořovic Ondřej Vaculík.

Hořovičtí mají projekt hotový. Zatím to však nic neurychlilo. „Žádost o stavební povolení bude stavebnímu úřadu předložena prostřednictvím města Hořovice. Jednotlivé podíly na nákladech stavby budou stanoveny na základě vyhotovené projektové dokumentace podle navržených úprav,“ konstatovala za Krajský úřad Středočeského kraje Markéta Vítková. Jak dále uvedla, termín realizace nelze v současnosti s určitostí stanovit. „Po vydání stavebního povolení bude nutné uzavřít smlouvu o spolupráci a podílu na nákladech, a to mezi Středočeským krajem, městem Hořovice a povodím Vltavy, a následně vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace stavby dále musí respektovat klimatické podmínky daného období,“ uzavřela za kraj Markéta Vítková.

O míře ohrožení budeme informovat v příštích vydáních Berounského deníku. V každém případě důvodem zadání statického posudku bylo naklánějící se zábradlí směrem nad potok.