V hořovické Tyršově ulici má Povodí Vltavy opravit ochrannou zeď Červeného potoka, kraj silnici a město má postavit nový chodník. Práce zde začaly už v roce 2011, ale po několika měsících se zastavily. Zábradlí se totiž začalo nečekaně naklánět nad potok. To Hořovické přimělo k zadání statického posudku, který měl ukázat, zda jsou plánované opravy dostačující, či nikoliv.

Podle posudku statika se podloží komunikace sesouvá a vytlačuje zeď do potoka. Hořovičtí připravili nový projekt a v loňském roce ho odeslali zástupcům Povodí Vltavy, aby se k němu vyjádřili. „Projektová dokumentace města Hořovice navrhuje způsoby řešení a zabezpečení komunikace pomocí mikropilotů, což bude realizovat Krajská správa a údržba silnic. Po zabezpečení komunikace provede státní podnik Povodí Vltavy lokální přespárování 
a zabezpečení kamenného opevnění koryta," prohlásila za Povodí Vltavy tisková mluvčí Michaela Pohůnková.

Podle zástupců města však zmíněné přespárování navigace (regulační ochranné zdi potoka) situaci zřejmě nevyřeší. „Povodí Vltavy nyní svůj stavební podíl zužuje pouze na lokální přespárování a zabezpečení kamenného opevnění koryta, což vzhledem ke skutečnému stavu tohoto zdiva je nedostatečné. Ale to ukáže sama stavba, rozhodně město Hořovice nemůže vybudovat římsu pro zábradlí a chodník na vydutém a staticky nepevném zdivu koryta," konstatoval starosta Hořovic Ondřej Vaculík s tím, že v projektu bylo navrženo přezdění ochranné zdi potoka.

Hořovičtí nyní uzavírají 
s Povodím Vltavy smlouvu. Stavět by se mohlo začít od druhého pololetí tohoto roku.