V Králově Dvoře pravidelně zaznamenávají více nových prvňáčků už řadu let. Rozdíl je opravdu obrovský. Zatímco v roce 2010 nastoupilo do prvních tříd obou základních škol 76 dětí, o jedenáct let později to bylo už 129 dětí. Během jedné dekády tak jde o více než čtyřiceti procentní nárůst. Loni v září město pro tento školní rok otevřelo pět prvních tříd, letos to bude dokonce šest, a to s naplněnou kapacitou třiceti dětí na třídu.

Díky sledování demografického vývoje radnice byla na tento vývoj připravena. Už před třemi lety starosta Petr Vychodil předpovídal, že v příštích letech bude počet dětí hlásících se do prvních tříd výrazně stoupat. „Na otevření šesti prvních tříd jsme se připravili. V září tak otevřeme dvě první třídy v základní škole Počaply a čtyři v základní škole v Jungmannově ulici. Je to o jednu třídu v prvním ročníku více než v loňském roce a o dvě třídy více než v roce 2020,“ sdělil starosta.

Po dvouleté covidové pauze se letos zápisů děti a rodiče zúčastnili osobně. Stejně jako tomu bylo v uplynulých letech, i letos platily pro zápisy povinná kritéria. Jedním z nich byl trvalý pobyt dítěte v Králově Dvoře. Potvrzení o něm nesmělo být starší šesti měsíců. Díky tomuto opatření u zápisů ubylo dětí, které nepatří do spádového obvodu králodvorských základních škol.