Loni nechala berounská radnice prověřit stav všech patnácti mostů a lávek, které jsou v majetku města. Vznikl tak získalo ucelený přehled o tom, v jakém stavu se lávky a mosty nacházejí a mohly začít práce na odstranění závad .

Následně se uskutečnila výměna dřevěného mostu mezi lokalitou Na Ostrově a penzionem pro seniory. Město také postupně řešilo opravu mostu u Venediku, kde poslední povodeň narušila jeden z pilířů. Představitelé Berouna také zadali zpracování projektu na opravu mostu pro pěší přes dálnici D5 spojující Velké sídliště s cementárnou.

S rekonstrukcí mostu u Venediku začal Beroun v létě a dokončil ji v listopadu. „Když ale dělníci sáhli do těla mostu, zjistili, že nosná výztuž mostu je vlivem koroze narušená i v místech, kde beton nevykazoval vnější známky poškození,“ uvedla mluvčí radnice Jitka Soukupová.

Město proto objednalo stavebně technický průzkum mostu a následně nechalo dopracovat projektovou dokumentaci. „Ukázalo se, že se musí přikročit k zásadnějším opravám, které byly důležité ze statického hlediska. Oprava mostu se tak protáhla,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina.

Most měl být původně otevřený v polovině září na hrnčířské trhy. Otevřen byl až v polovině listopadu. Most u Venediku patří k nejstarším železobetonovým ve středních Čechách. Byl vybudován v roce 1913. Původně byl určen i pro automobilovou dopravu.

„Nyní už jen k potřebě chodců. Funguje jako lávka pro pěší. Proto jsou na něm sloupky, které průjezdu automobilů brání,“ vysvětlila Jitka Soukupová. Protože se most nachází v památkové zóně města, musela být jeho oprava projednána i se zástupci Národního památkového ústavu.

K další důležité rekonstrukci patří také oprava mostu na Zavadilku. „Rekonstrukce je velmi důležitá, protože se jedná o jedinou zdejší spojnici mezi centrem s jižní částí města a okolních obcí,“ uvedl starosta Berouna Ivan Kůs.

Oprava mostu měla svá specifika. Na začátku byla pouze částečná uzavírka s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti. Po celou dobu byl také zachován průchod pro pěší. Dalším specifikem byla nutná koordinace prací se stavbou na železniční dráze.

Most, který je v majetku Středočeského kraje, prošel důkladnou opravou, která zahrnovala frézování vozovek, odstranění mostního příslušenství a říms, sanaci spádového betonu, nové mostní římsy, mostní vybavení, úpravu trakčního vedení pod mostem, položení nového povrchu i úprav chodníků. Nyní jsou na řadě sanace spodní stavby mostu a dokončovací práce. Ty už provoz na mostu neovlivní.

Starosta Berouna Ivan Kůs prozradil, že most na Zavadilku bude mít od příštího roku jméno podle německého partnerského města Goslar.

„Slavnostní přejmenování se uskuteční příští rok v rámci Dnů evropského dědictví za přítomnosti zástupců města Goslar,“ dodal Ivan Kůs.