Zatímco si většina studentů o prázdninách užívala zaslouženého odpočinku, někteří méně šťastní se připravovali na skládání opravných zkoušek. Také ti, kteří překročili během školního roku povolený limit zameškaných hodin, se setkali se svý– mi učiteli už o týden dříve než ostatní spolužáci.

Počet reparátů zůstává stabilní

Podle ředitele berounské obchodní akademie a pedagogické školy Ivana Šlemína se počet studentů skládajících opravné a komisionální zkoušky nemění. „Každý rok je to s opravnými zkouškami v srpnu téměř stejné. Míváme u nich většinou tak deset studentů a podobný počet dětí skládá komisionální zkoušky,“ sdělil nám Ivan Šlemín. „Bývají to především studenti z nižších ročníků, ti starší už spíš mívají rozum,“ dodal. Podle něj zůstává pro studenty největším problémem matematika a jazyky.

I na dalších školách je letos počet studentů u reparátů stejný jako v minulém roce. Vesměs se jejich počet pohybuje okolo jednoho až dvou procent z celé školy. Drahomíra Boubínová, ředitelka berounské střední zdravotnické školy, si ovšem postěžovala, že studenti čtvrtého ročníku v oboru všeobecná sestra letos učení podcenili. „V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie bude tento obor nahrazen oborem zdravotnický asistent. Naši čtvrťáci patrně počítali s tím, že když nemají kam propadnout, dostanou dobré známky zadarmo. To se ale nestalo a někteří musí složit opravné zkoušky, abychom je na podzim pustili k maturitě,“ řekla Drahomíra Boubínová.

Každá škola má jiné podmínky

O tom, co je to přílišná absence, rozhodují školy individuálně. Na obchodní akademii a pedagogické škole není žák klasifikován při zameškání více než čtvrtiny vyučovacích hodin. Také na střední zdravotnické škole v Berouně musí student při více než dvacetiprocentní absenci v odborném předmětu skládat komisionální zkoušky.

Některé školy ale nemají množství zameškaných hodin, vedoucí k deklasifikaci, přesně určené. „Kdybychom měli striktně danou hranici, postihlo by to kromě záškoláků také těžce nemocné děti a ty se zájmy mimo školu,“ míní zájstupkyně ředitele Gymnázia Joachima Barranda Marie Poledníková. „Žáci s vedlejšími aktivitami většinou zvládají učení dobře a my je nechceme omezovat. Jejich povinností podle školního řádu je mít dostatek známek,“ uzavřela Marie Poledníková.

 

Seriál k novému školnímu roku

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, za několik dní začne nový školní rok a s tím i mnoho rodičovských povinností. Škole jsme již mnozí odrostli a někdy je opravdu těžké ustát konfrontaci se znalostmi našich potomků. Ne vždy totiž jako rodiče uspějeme, ne vždy umíme dětem pomoci. A právě proto jsme hlavně pro vás, milí rodiče, připravili sérii taháků do kapsy. Hned v úterý si můžete v našem deníku vyplnit první znalostní test a ve středu vyjde první tahák. Celkem čtyři testy a čtyři taháky z matematiky, českého jazyka, dějepisu a chemie vyjdou první týden v září v našem deníku. Budou přizpůsobeny tak, abyste si je mohli vyjmout z novin a založit. Jsme přesvědčeni, že je to i vhodná pomůcka pro vašeho potomka, takový malý rozum do kapsy. Děti se mohou těšit i na soutěž se zajímavými cenami. Všechny regionální redakce se také zapojily do celostátního průzkumu, jehož výsledky obohatí obsah našeho deníku. Dozvíte se například, co si děti myslí o rodičích, o výši kapesného, ale řekneme vám i to, s čím by se děti nikdy svým rodičům nesvěřily. Zkrátka v příštím týdnu máte zase o důvod víc zastavit se u stánku pro Berounský deník.