K poruchám vodovodních řadů dochází hlavně v zimním období. Důvodem jsou výrazné výkyvy teplot, kdy jeden týden sněží, další týden vše roztaje a půda se nasytí vodou. Poté přijdou velmi nízké teploty, kdy země promrzá. To vše provází pohyb zeminy, který způsobuje poruchy na vodovodním potrubí i přípojkách.

Osmatřicet poruch
V období od začátku prosince do konce ledna pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Beroun řešili osmatřicet poruch na vodovodní síti. „Třetina poruch, hlavně v Berouně a v Hořovicích, si vyžádala komplikované opravy s nutností odstávky vody pro více jak sto obyvatel a došlo k významnému úniku vody. Nízké teploty navíc komplikují náhradní zásobování vodou cisternami, protože dochází k zamrzání výtokových kohoutů u cisteren. To samozřejmě našim zákazníkům přináší řadu obtíží," uvedl Petr Wilham, hlavní dispečer společnosti.

Teplotní změny
Teplotní změny nejsou jedinou příčinou vzrůstajícího počtu poruch. Mezi další patří stáří potrubí a kvalita použitého materiálu. „Máme zpracovaný podrobný plán obnovy naší vodárenské infrastruktury. Jeho významnou součástí je nahrazování nevyhovujících materiálů, jedná se o křehké ocelové či azbestocementové potrubí, které je změnami teplot namáháno nejvíce. V současné době proto při opravách, rekonstrukcích i při výstavbě nových vodovodních rozvodů používáme trubní materiály z vysokohustotního polyetylénu nebo tvárné litiny", uvádí provozní ředitel společnosti Roman Badin.

Varování
V souvislosti s počasím varují vodohospodáři i majitele přípojek vody. Zamrzlá či prasklá přípojka nebo mrazem poškozený vodoměr mohou v domech způsobit velké škody, navíc oprava přípojky nebo vodoměru se majiteli domu prodraží.

Pravidelné kontroly

Ochrana vodoměru před mrazem je totiž jeho povinností a případnou opravu musí hradit z vlastní kapsy. V místnosti s vodoměrem je potřeba udržet teplotu nad nulou. Nestačí jen potrubí a vodoměr obalit vhodnou izolací. Vodoměry ve vodoměrných šachtách se chrání například polystyrénovou deskou nebo pytlem s izolační hmotou. Majitelé rekreačních objektů by měli v tomto období své nemovitosti pravidelně kontrolovat.


Zákazníci společnosti Vodovody a kanalizace Beroun mohou v případě poruchy v dodávkách pitné vody nonstop telefonovat na bezplatnou linku 800 100 663.