Je zde propadlá část vozovky, vznikla zde takzvaná dutina. „V důsledku extrémních červnových klimatických podmínek došlo na této silnici ke vzniku kaverny na okraji komunikace. Dutina se nachází v jejím podloží, v těsné blízkosti propustku," popsal problém u Zdic středočeský hejtman Josef Řihák. 

Rozsah poškození podloží či propustku bude zřejmý po otevření poškozeného místa. „Oprava bude jako odstranění havarijního stavu provedena smluvním dodavatelem. Podle předpokladu krajské správy a údržby silnic se tak stane v řádu několika nejbližších týdnů," upřesnil hejtman s tím, že závada je označena dopravním značením, provoz na komunikaci je částečně omezen a z důvodu bezpečnosti provozu je pouze omezena jeho rychlost.

Úsek mezi Zdicemi a Libomyšlí není jediný, kde by řidiči měli dbát zvýšené opatrnosti. Hluboké výmoly jsou například u Koněprus.

Odhad škod způsobených povodněmi na silnicích v okrese Beroun činí desítky milionů korun, přesné číslo kraj nebude mít hned. „Likvidace povodňových škod se v současné době připravuje. V rámci celého kraje bude nutné prověřit stovky mostů, mostků a propustků, to znamená zadat jejich diagnostiku, nechat zpracovat projektové dokumentace a následně zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vlastní opravu poškozených silničních objektů," uzavřel hejtman Josef Řihák.