S opravami se začalo v roce 2011, posudek statika však práce brzy zastavil. Poškození silnice bylo totiž mnohem rozsáhlejší, než se původně předpokládalo.

Přípravy na opravy musely začít znovu. Vzhledem k tomu, že se jedná o společný projekt Krajské správy a údržby silnic, města Hořovice a Povodí Vltavy, bylo třeba připravit smlouvu, která upravuje nejen podíl peněz, které účastníci do projektu vloží, ale také rozsah prací.

„My zajistíme opravu chodníku, opravu vozovky Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,“ konstatoval starosta Hořovic Ondřej Vaculík. Podíl na projektu má také Povodí Vltavy, do jehož správy patří ochranná zeď Červeného potoka.

A kdy opravy v Tyršově ulici začnou? „Věříme, že koncem srpna. Předpokládáme, že by tato akce mohla být dokončená zhruba souběžně s dokončením silnice mezi Žebrákem a Hořovicemi,“ prohlásil starosta Hořovic.

Město Hořovice se na projektu podílelo i tím, že zaplatilo nový projekt a jeho zástupci připravili stavební povolení a další potřebné dokumenty.

Výběrové řízení dodavatelské firmy zajistí Krajská správa a údržba komunikací. Rada v této souvislosti jmenuje starostu Ondřeje Vaculíka a Milana Šnajdra jako zástupce města v hodnotící komisi.

Hořovičtí předpokládají, že obchodní soutěž cenu projektu sníží. Nyní je podíl města odhadnutý na půl milionu.