O tom jsou přesvědčení zástupci města a souhlasí s tím 
i zástupci kraje. „Stavba opěrné zdi se provádí s maximálním ohledem na řidiče a plné uzavírky jsou řešeny jen na nejnutnější dobu. Dosud byla pouze jedna, a to v době, kdy probíhalo vrtání mikropilotů. Očekáváme, že bude muset být uzavírka i při pokládání asfaltového koberce na vozovku u opěrné zdi. Jinak je provoz řízen semafory,“ říká mluvčí Středočeského kraje Nicole Mertinová s tím, že oprava této komunikace je plánována do konce letošního června.

V letošním roce je také plánována výměna asfaltového koberce v celé této ulici. Zatím ale není znám termín jejího zahájení. A jak konkrétně pocítili 
a pocítí příznivější režim řidiči? Úplná uzavírka Tyršovy ulice se zkrátila na několik dní a současný kyvadlový provoz by měl skončit již v první polovině června.

Součástí statického zajištění nábřeží Tyršovy ulice v Hořovicích je nejen oprava komunikace, kterou zajišťuje kraj, ale také vybudování nového chodníku, který zajistí město. Na akci se podílí i Povodí Vltavy. „Celkové náklady na stavbu opěrné zdi činí 7,873 milionu korun,“ upřesnila Nicole Mertinová.

Stavební práce v hořovické Tyršově ulici byly zahájené už v roce 2011. Jak uvedl statický posudek, poškození silnice bylo však mnohem závažnější, než se původně očekávalo. Akce byla zastavená a obnovená až v letošním roce. Současné stavební práce mají havarijní stav hořovické Tyršovy ulice odstranit definitivně.