Cílem je vyšší kapacita a zlepšení technického stavu tratě. Novinky pomůžou zvýšit bezpečnost při dopravě a především umožní rychlejší spojení. Předpokládaná traťová rychlost v uvedeném úseku bude 120 km/h.

Projekt zahrnuje i opravy kolejiště a všech mostních oblouků na trati. Modernizace se dočká také trakční vedení pro elektrické lokomotivy a vlakové soupravy. Navíc budou opraveny i zastávky Černošice a Černošice-Mokropsy. Na trase ubydou některé železniční přejezdy a u těch stávajících dojde k obnově světelných výstražných světel a opravě závor.

Realizace stavby má podle Správy železnic přispět ke zvýšení atraktivity regionální i dálkové osobní dopravy a zároveň má poskytnout dostatek volných tras pro nákladní dopravu. Stavební práce by měly vypuknout v roce 2024 a měly by trvat zhruba dva roky.