6. dubna Zdeňka Sádlíková (1938, Beroun), 6. dubna Karel Souček (1938, Beroun), 7. dubna Zdeněk Hrabák (1950, Zaječov), 8. dubna Alena Šmídová, (1925, Zdice), 9. dubna Jana Čiháková, (1943, Kvaň), 10. dubna Viktorie Hormandlová, (1938, Hořovice)

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Inzerci do společenské rubriky – vzpomínky, oznámení, blahopřání – můžete zadávat přes telefon 603 712 534 nebo e-mail marta.sestakova@vlp.cz.