11. dubna - Jiří Frank, (1954, Hořovice),  13. dubna - Růžena Svobodová, (1928, Malý Chlumec), 14. dubna - Alena Čížková, (1932, Zdice), 14. dubna - Přemysl Habětín, (1950, Karlštejn), 14. dubna - Oldřich Tichý, (1940, Beroun), 17. dubna - Marie Veletová, (1941, Beroun) 15. dubna - Marie Mitterbachová, (1942,Újezd), 15. dubna - František Dupal, (1944, Komárov), 15. dubna - Josef Urbánek, (1968, Točník) 16. dubna - Josef Hrdlička, (1948, Podluhy), 16. dubna - Pavel Karkule, (1954, Hýskov) 17. dubna - Jan Veselý, (1973, Hořovice)

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Inzerci do společenské rubriky – vzpomínky, oznámení, blahopřání – můžete zadávat přes telefon 603 712 534 nebo e-mail marta.sestakova@vlp.cz.