25. května – Jarmila Efmertová (1931, Karlštejn), 26. května – Anna Altmanová (1929, Zaluží), 28. května – Jana Klomfarová (1941, Knížkovice), 28. května – Jaromír Palek (1932, Drozdov), 29. května – Petr Kopecký (1958, Svatá), 29. května – František Svoboda (1937, Beroun), 30. května – Zdeňka Bártíková (1946, Beroun), 31. května – Jarmila Gargošová (1940, Lochovice), 31. května – Marcela Kinclová (1941, Újezd), 1. června – Květuše Zítková (1939, Kublov)

Odpočívejte v pokoji!

Inzerci do společenské rubriky (vzpomínky, oznámení, blahopřání) můžete zadávat na telefonu 603 712 534 či e-mailu marta.sestakova@denik.cz.