6. června – Pavel Matějíček (1981, Beroun), 8. června – Vlastimil Hendl (1962, Lochovice), 10. června – Anna Hříbalová (1929, Beroun), 14. června – Antonín Náprstek (1947, Beroun – Jarov), 15. června – Miloš Abraham (1952, Cerhovice)

Odpočívejte v pokoji!

Inzerci do společenské rubriky (vzpomínky, oznámení, blahopřání) můžete zadávat na telefonním čísle 603 712 534 nebo mailu marta.sestakova@denik.cz.