29. června – Josef Sklenář (1948, Rpety), 30. června – Vlasta Lencová (1932, Čenkov), 30. června – Jaroslava Macková (1953, Hořovice), 3. července – Petr Tichota (1969, Jince), 3. července – Jan Procházka (1938, Čenkov), 4. července – Josefa Velichová (1922, Podluhy), 5. července – Radek Babčák (1972, Beroun)

Odpočívejte v pokoji! 

Inzerci do společenské rubriky (vzpomínky, oznámení, blahopřání) můžete zadávat na telefonním čísle 603 712 534 nebo mailu marta.sestakova@denik.cz.