11. října Věra Brnková (1934, Praha) 12. října Jitka Kovandová (1930, Malý Chlumec) 12. října Pavel Černý (1966, Hostomice) 15. října Miloslava Šoltisová (1934, Zaječov) 16. října Jaroslava Falcová (1929, Králův Dvůr) 17. října Václav Válek (1931, Zátor) 18. října Hana Kakáčková (1960, Jince) 12. října Josef Novotný (1940, Tetín) 15. října Danuše Brožová (1956, Všeradice) 16. října  Miroslav Bělostík (1956, Králův Dvůr) 14. října Václav Valenta (1945, Železná)

Odpočívejte v pokoji!

Inzerci do společenské rubriky můžete zadávat přes telefon 603 712 534 a mail marta.sestakova@denik.cz.