Kapela je pojmenována po Záchranné stanici volně žijících zvířat ve Vendolí u Svitav. Zábavnou formou s písničkami a soutěžemi muzikanti seznamují mimo jiné se zásadami správného třídění odpadu. Na náměstí se bude v rámci oslav prezentovat také společnost Elektrowin.

Další akce k oslavám Dne Země se koná ve středu, kdy berounské školáky čeká výlet do CHKO Křivoklátsko.