A od včerejšího dne mají oslavy města své oficiální logo.

„Rok berounského medvěda, jak byl jubilejní rok pojmenován, bude zdobit logo z dílny výtvarnice Andrey Borovské, která jej nazvala Medvědí bratři,“ uvedla mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.

Vítězná loga k 750. výročí první zmínky o města Beroun

Logo vybrala pětičlenná porota ze tří finalistů, kteří prvotní návrhy rozpracovali do podrobného grafického manuálu.

„Logo je jednoduché, s čistými liniemi a přitom hravé,“ uvedla jedna z členek poroty, městská architektka Dana Vilhelmová s tím, že grafický prvek medvědí hlavy je vytvořen jen několika kružnicemi.

Logo se skládá ze tří obměnitelných grafických prvků – medvědí hlavy s letopočtem 2015, hlavy s číslem 750 a v neposlední řadě hlavy se slovem rok. Obrys hlavy přitom zůstává stejný, nemění se. Různé podoby dostává jen „čumák“ medvěda a číslovka nebo slovo. „Použitím jednotlivých variant tak můžeme vyjádřit popis výročí různými způsoby,“ vysvětlila svůj návrh Andrea Borovská.

Andrea Borovská vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou na Hollarově náměstí a Vysokou školu umělecko-průmyslovou obor grafický design a plakát. Studia zakončila stáží na Accademia di Belle Arti v italské Florencii. Od roku 2012 je i pedagogem výtvarného oboru na ZUŠ Václava Talicha v Berouně.