A také ke gratulacím. Ti nejvýznamnější gratulanti vystoupili během sobotních oslav na pódium před radnici, aby se pozdravili s obyvateli města a vyřídili jim své blahopřání.

Nechyběli mezi nimi poslanci Věra Kovářová a Richard Dolejš, hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, zástupci partnerských měst, konkrétně německého Goslaru a polského Brzegu, dále například starostka Moravského Berouna Zdenka Szukalská, či Kateřina Zusková, starostka Nižbora, který stejně jako Beroun slaví letos 750. výročí. A jako desátý gratulant přijel i kardinál Dominik Duka. Připomeňme některé gratulace.

Věra Kovářová, poslankyně
„Moje první vzpomínka na město Beroun je z dětství. Tehdy jsem ho vnímala jako město hezké ale poněkud šedivé. Když jsem ho po pětatřiceti letech posléze navštívila, tak jsem nevěřila vlastním očím. Město rozkvetlo, zazářilo barvami a především ožilo společensky a kulturně. Přeji vám, berounským občanům, aby i nadále bylo vaše město příjemným místem pro život."

Richard Dolejš, poslanec
„Všichni Berouňáci mohou být právem hrdí na svoje město, a to nejen na jeho minulost, ale i současnost. Protože to, co se zde odehrálo v posledních 20 letech, svědčí o tom, že jste měli osvícené radní a starosty. Město kvete, rozvíjí se a zároveň neztrácí svůj nádherný ráz a vnitřní život."

Axel Siebe, zástupce Goslaru
„Mám rád Beroun a jsem rád, že mohu pozdravit a poděkovat za pozvání na oslavu jubilea. Gratuluji k narozeninám města všem Berouňanům. Příštím rokem završíme čtvrt století spolupráce obou měst a zve všechny Berouňáky k oslavám tohoto svátku."

Zdenka Szukalská, starostka Moravského Berouna
„Předávám srdečné pozdravy od občanů Moravského Berouna. Přeji vašem u městu, aby do dalších let bylo hrdým městem, které bude udávat tempo dalším svým partnerům a okolním městům. Současně si vás dovoluji pozvat do našeho města."

Kateřina Zusková, starostka Nižbora
„Nejen za Nižbor, ale i za své kolegy z okolních obcí se připojuji ke gratulantům. Berounu přeji dalších úspěšných 750 let a ať je Beroun a Berounsko pro nás místem, kde se nám dobře a spokojeně žije."

kardinál Dominik Duka
„Kristus Pán nám dal jedno přikázání, a to, myslím, může přijmout každý z vás. A když ho přijme zastupitelstvo, když ho přijmete vy, Parlament a my všichni – křesťané i lidé, věřící v cosi a hledající, pak nám bude dobře. A sice: Kristus řekl svým učedníkům: Mějte se rádi tak, jako jsem měl rád já vás. A když to chcete dostat k heslu, které sbližuje morálku, tak řekl slova, která, myslím, může přijmout každý. I když nemusí souhlasit s vírou či náboženstvím: Dělej vždycky to, co bys chtěl, aby jiné dělali tobě. Myslím, že toto je zásada, na které můžete stavět dál Beroun do krásy. A co popřát městu? Ať, ten, který je navěky, žehná vašim rodinám, těm nejmenším, ale i těm nejstarším, těm, kteří potřebují práci, aby mohli spokojeně žít. Pán Bůh žehnej."