Poslední možnost, kdy mohli majitelé pozemků uplatnit námitky a ostatní občané Osova vznést připomínky k návrhu územního plánu, bylo veřejné jednání zastupitelstva obce.

Na výkresech se lidé mohli seznámit například s tím, jestli přes jejich území v budoucnu povedou inženýrské sítě, kudy vede trasa biokoridoru, a která místa jsou určena pro novou výstavbu. „Nesouhlasím s tím, aby se kopalo na mých pozemcích. Proč se nemůže propojení dvou trafostanic umístit jinam,“ vyslovil námitku Josef Kubec, který vyjádřil nespokojenost i s tím, že by se jeho zemědělské plochy měly změnit ve stavební parcely.

Podle odborníků byla námitka zbytečná a zastupitelé Osova ji nepřijali. „Majitel pozemku se nemusí ničeho obávat. Úpravy se budou provádět jen v tom případě, že by chtěl na svých pozemcích stavět, nebo by je prodal,“ vysvětlila Jitka Valečková z hořovického odboru výstavby a životního prostředí.

Z předloženého dokumentu bylo jasné, že obec nemá velké šance na rozvoj. „Výstavba kanalizace i vodovodu do plánu navržena je, kvůli vysokým nákladům však v nejbližší době není možná. Obec se také nachází v chráněné památkové zóně. Z toho důvodu je nově navržených ploch k výstavbě mnohem méně, než v minulých obdobích,“ uvedla architektka Daniela Binderová, která osovský územní plán představila.
Lidé z Osova se obávají, že se z jejich obce stane skanzen. „Nebudou nové domy, nebude ani přibývat obyvatel. Kanalizace nám v obci také chybí a jak je vidět, ještě dlouho chybět bude,“ poznamenali na veřejném zastupitelstvu občané.⋌ (rak)