Osov/ Učitelky, děti i kuchařky připravili pro návštěvníky výstavu prací a dobré občerstvení. S celou historií osovské mateřinky se mohli seznámit i rodiče dětí, které se do ní teprve chystají. Expozici fotografií i textových dokumentů zajistil místní obecní úřad. „Pozvání jsem přijala moc ráda. S dětmi i bývalými kolegyněmi jsme strávili příjemné odpoledne,“ uvedla bývalá zaměstnankyně mateřské školy Hana Veselá.

Školství v Osově má kořeny hluboko v minulosti. První mateřská škola byla totiž založena již v roce 1890. Ta byla však z nedostatku dětí v roce 1900 zrušena. V osovské mateřince se začalo znovu vyučovat v roce 1948. Z důvodu nevyhovujících stísněných prostor začala v roce 1975 výstavba nové budovy. O tři roky později byla dokončena. Dnes má školka v Osově kapacitu dvacet osm dětí.