Osov/ „Stejná situace se opakuje každým rokem. Vždy se najde nějaká obec, která hradí povinné úhrady s menším či větším zpožděním. Náklady na žáky z jejich obcí musíme pak platit z našich prostředků a nezbývají peníze například na údržbu obce,“ uvedl starosta Osova Zdeněk Veverka s tím, že kvůli dlužníkům se letos zpozdila oprava místní komunikace u základní a mateřské školy.

Poplatky Osovu letos včas neuhradili Všeradičtí. „Některé položky byly podle našeho názoru příliš vysoké. Proto jsme se s platbou opozdili,“ vysvětlil starosta Všeradic Bohumil Stibal.

Starosta Osova sází na komunikaci. „Každé zvýšení nákladů má opodstatnění a tím i vysvětlení. Pro příští období navrhujeme lepší komunikaci. Nebráníme se ani společné schůzce,“ uvedl Zdeněk Veverka.

Osovští očekávají, že obce budou v budoucnu hradit poplatky za žáky včas a že nebudou ohroženy další obecní akce. „V příštím roce bychom rádi vyměnili lampy veřejného osvětlení. V Osově a Osovci je v současné době přibližně padesát světel. Všechna jsou v takovém stavu, že není možná jejich oprava,“ konstatoval starosta Osova. Na renovaci veřejného osvětlení požádali zástupci obce o dotační podporu.