Pacient utrpěl popáleniny v obličeji, na předloktí a na krku. Po poskytnutí přednemocniční neodkaldné péče jsme zraněného muže převezli na popáleninové oddělení do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.